Børn og unge

Der er særlige arrangementer for børn og unge i Gudme og Gudbjerg Kirker - og i Sognehuset.

Babysalmesang i Gudbjerg Kirke

Babysalmesang er et musikalsk og rytmisk tilbud til de mindste børn (0 til ca. 1 år) og deres forældre eller en anden voksen.

Babysalmesang er et populært tilbud i folkekirken. Faktisk går næsten en fjerdedel af en årgang til babysalmesang, viser et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet.

I Gudbjerg Kirke mødes vi tirsdag kl. 10.30, synger og lytter, danser og leger i ca. 45 min., hvorefter vi går over i ”Graverhuset” til lidt hygge med rundstykker og kaffe eller anden drikkelse.

Leder: Arne Ploug tlf. 29 71 87 37

De små synger

6-8 gange om året mødes dagplejemødre, mødre, der selv passer deres børn og Maj-Britt Nikolajsen i Gudme Kirke, hvor der bliver afholdt ”De små synger”.

Kirkens rum og musik rummer alle, og derfor er det de helt perfekte rammer at mødes i, når der skal synges, leges sanglege og øves rytmik. Igennem musikken bliver de små trykke ved kirkens rum samtidig med, at de bliver introduceret til det rytmiske univers, der gavner os alle som mennesker på den ene eller anden måde.

Vi synger og spiller rytmer sammen i en god halv time, hvor genkendelighed og gentagelse er nogle af nøgleordene. Dette er med til at skabe en god stemning, hvor børnene igennem genkendeligheden kan deltage og lærer mere og mere for hver gang.

De små poder er enormt dygtige til at deltage og være med, hvor de skal – samt lytte og være stille, når det ønskes. De lærer allerede ubevidst meget omkring dynamik og puls igennem de hyggelige timer sammen. Hver gang spiller de også på deres medbragte rasleæg til stor glæde for de små.

Leder: Maj-Britt Nikolajsen tlf. 22 74 72 93 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Første onsdag i oktober, november og december 2019 “De små synger” i Gudme Kirke kl. 10.00.

Henvendelse derom til Maj-Britt.

Børnekor

Kids of Joy i Gudme Kirke - Junior Gospel i Hesselager Kirke

Kids of Joy, som har til huse i Gudme kirke, og Junior Gospel sound, som er tilknyttet Hesselager kirke har i denne sæson haft kraftigt vokseværk. Begge kor mødes fast hver mandag, for henholdsvis at synge sig frem til Julegudstjeneste og Fastelavnsgudstjeneste.

Opskriften på de to voksende kor er en masse energi, motivation og ikke mindst anerkendelse af børnene fra korlederens side, samt en fornemmelse af, hvad der rør sig rent musisk i børnene. Derfor er det heller ikke de gamle salmer, der bliver sunget i koret, men sange med en nutidig lyd, som stadigvæk henleder til kirkens værdier og tanker.

Når børnene møder op i to fyldte kirker ved gudstjenesterne med glade, smilende mennesker, der blot venter spændt på at hører resultatet af alle øve-gangene, kan de ikke andet end lade sig rive med af den gode stemning og give den alt, hvad de har lært.

Korleder: Maj-Britt Nikolajsen tlf. 22 74 72 93

Minikonfirmandundervisning

Der tilbydes minikonfirmandundervisning Gudbjerg-Gudme-Brudager pastorat. Det kan foregå i Sognehuset, hvor børnene i 3. og 4 klasse hører bibelhistorier, synger og gennem leg opbygger et forhold til den kristne tradition.

Forløbet kan også strække sig over to lørdage, hvor der arbejdes med et fast tema. Et tema har cæret ”Dream City”, hvor der blev bygget en drømmeby ud af genbrugsmaterialer. Forløbet afsluttedes med at tage i Den Fynske Landsby for at opleve, hvordan det var at være barn i ”gamle dage”.

Ungdomsgudstjenester

I forbindelse med konfirmationsforberedelse er der flere arrangementer, som bliver afviklet i samarbejde med nabosognene.  Det kan være f.eks. være Temadag med gospelsang – Tur til Odense – Slut-sult: karavanebesøg fra Folkekirkens Nødhjælp.

Familiegudstjeneste

To – tre gange i løbet af året holdes der gudstjeneste især for børn og deres familie.

Fastelavn

Børnegudstjeneste med medvirken af Kids of Joy. 

 Efterfølgende arrangerer Borgerforeningen tøndeslagning og leg.

Julegudstjeneste

Alle Gudbjerg og Gudme skoles elever kommer til julegudstjeneste, som er en del af den faste juleafslutning på skolen.

Besøg i kirken

Børnehave- og dagplejebørn, pædagoger og dagplejere samt skoleklasser har mulighed for, i samarbejde med præsten, at besøge Gudme Kirke.

Præsten fortæller gerne om kirkerummets historie, indretning og brug.  Kontakt sognepræsten nogle dage i forvejen og aftale nærmere.