Din kirke - Dit lokalsamfund

Din kirke - Dit lokalsamfund
Udgivet af Morten Sørensen, tir d. 2. jun 2020, kl. 00:00
klummer

Hvis man i disse dage går en tur forbi Gudme Sognegård (den tidligere præstegård red.), vil man opdage, at der er en livlig aktivitet. 7. klasserne har indtaget sognegårdens hovedbygning, konfirmandstuen og ikke mindst haven, hvor de giver den gas med rundbold og andre udendørsaktiviteter. Efter regeringen gjorde det muligt for skolernes ældste klasser at vende tilbage til skolegangen, henvendte skolen sig til kirken og menighedsrådene for at høre, om vi kunne være dem behjælpelig med et par ekstra lokaler og udendørsarealer, således at skolen kunne opfylde de restriktioner, som fortsat gør sig gældende.

 

I kirken var vi ikke længe om at sige ja til forespørgslen. Vi vil gerne give en hånd der, hvor det er muligt, og vi vil også gerne bidrage til, at vores unge mennesker får en god afslutning på et til tider meget turbulent skoleår. Beslutningen om at hjælpe skolen viste sig at være rigtig god. Det er virkelig skønt at se, hvordan området omkring kirken og sognegården nu summer af liv, og det er tydeligt at mærke, at de unge er rigtig glade for de rammer, som vi kan tilbyde dem her hos os. For mig personligt er det en stor glæde at tage ned omkring kirkekontoret, fordi den tur ofte indebærer, at jeg lige får lejlighed til at hilse på nogen af mine konfirmander.

 

Kirken er en del af lokalsamfundet, og eksemplet med skolen viser, at vi kan nå rigtig langt og et godt sted hen, når vi rækker hånden ud mod hinanden. I disse år er der et stort fokus på, at lokalsamfundet skal udvikles og gøres attraktivt, således at flere får lyst til at bosætte sig i vores område. Et veludbygget foreningsliv, gode skoler, børneinstitutioner, tryghed, nærvær og skøn natur er vigtige ingredienser i den sammenhæng. Men det, som vi måske indimellem glemmer, er, at kirken også er en vigtig brik. Vi tænker måske ikke over det i hverdagen, men i det øjeblik, at vi får brug for den og dens præster, så er det ufattelig vigtigt, at vore kirker bare virker og at vi trygt kan gå derhen med vores glæde og sorg.  

 

Udover at være ramme for mange af de helt store livsbegivenheder, er kirken også et fællesskab, hvor mennesker i alle aldre mødes med hinanden. Babysalmesang, minikonfirmand, konfirmand, gudstjenester, foredrag, koncerter, udflugter og kor er blot nogle af de ting, som samler ung og gammel i kirkerne og sognegården. Kirken er med sine mange tiltag ikke uvæsentlig i vores allesammens bestræbelse på at skabe nogle aktive lokalsamfund med en bred vifte af tilbud. En stærk kirke er med til at skabe et stærkt lokalsamfund. Til det formål har vi brug for lokale kræfter, som har lyst til at kaste sig ind i arbejdet og være med til at videreføre og videreudvikle det gode arbejde, som allerede er godt i gang her i pastoratet. Derfor glæder vi os til og håber på, at rigtig mange har lyst til at deltage i det fælles orienteringsmøde den 9. juni kl. 19:00 i Gudme Kirke. Gudbjerg og Gudme-Brudager Menighedsråd vil her orientere om alt det, der sker og som kommer til at ske i det kommende år, hvor der bl.a. afholdes valg til menighedsrådet.

Kommentarer

crocaamexia"> crocaamexia

Tilføj kommentar

Ophavsret: