Kirkelige handlinger og civilregistreringer

Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes til præst/præstesekretær. Anmeldelsen foretages af jordemoderen, hvis der har været en jordemoder til stede ved fødslen, og ellers af en af forældrene.

Faderskab

Ønsker man at vedkende sig et faderskab og samtidig have fælles forældremyndighed over barnet, skal man senest 14 dage efter barnets fødsel afgive en omsorgs- og ansvarserklæring. Erklæringen findes på www.borger.dk og sendes elektronisk til præst/præstesekretær, som behandler sagen.

Øvrige faderskabssager behandles af Statsforvaltningen.

Navngivning og dåb

Alle børn skal have et navn, inden de er 6 måneder. Ønskes barnet navngivet, så gå ind på www.borger.dk og udfyld en formular, som sendes elektronisk til præst/præstesekretær, hvorefter du vil modtage en fødsels- og navneattest.

Ønsker du, at barnet døbes, så henvend dig til præsten ved den kirke, hvor barnet skal døbes og aftal nærmere.

Ved dåben får barnet en ny identitet. Det bliver Guds barn, som kan glæde sig over at blive båret af en ufattelig stor og rummelig kærlighed. Det er set og vil blive hørt, når det beder, samt husket af Gud. Ved dåben får barnet også et navn (hvis det ikke er blevet navngivet inden dåben), fordi navnet og identiteten hører tæt sammen.

Forældrene har et ansvar for at fortælle barnet om, hvad der ligger i dåben. Skulle forældrene dø, før barnet er blevet voksent, er det faddernes pligt at overtage forældrenes opgave. Ved en dåb skal der være minimum 2 faddere, der også er dåbsvidner.

Konfirmation

Der er tradition for, at konfirmationen i Gudme og Brudager sogne ligger St. bededag – i Gudbjerg første søndag i maj.

Ved konfirmationen bekræftes det over for hver enkelt med navns nævnelse, at den pågældende er Guds barn, og at Gud er dets fader. Den pagt, som blev oprettet ved dåben, står fast, fordi Gud ikke vil slippe sine kære børn. Det betyder, at man må leve i den overbevisning, at Gud vil være med i vores liv – hvordan voksenlivet så end måtte blive!

Konfirmationen er en del af en almindelig gudstjeneste.
Konfirmationen blev indført i Danmark i 1736.

Ønsker du at blive konfirmeret eller få et barn konfirmeret, kan du tilmelde dig/tilmelde dit barn.

Tilmelding til konfirmation

De elever, der går i 6. klasse på Gudbjerg og Gudme skole, vil henover sommeren få et brev med nærmere oplysninger om indskrivningsgudstjenesten, hvis de er døbt og bor inden for pastoratets område.

Hvis man skulle gå på en anden skole end de to skoler i pastoratet, men stadig bor i pastoratet - og have ønske om at blive konfirmeret i enten Gudbjerg, Gudme eller Brudager Kirke - skal man blot kontakte sognepræsten.   

Du tilmelder dit barn til konfirmationsforberedelse ved at gå ind på følgende link: https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Her kan du tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.

Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten. Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. september, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen. Hvis du har problemer med tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte kirkens kordegn Ellen Sørensen på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., eller pr. tlf. 23 42 81 57. Ellen Sørensen træffes fysisk hver tirsdag fra kl. 8-12 på kirkekontoret i Gudme Præstegård.

Bryllup

Ønsker du/I at blive gift i en kirke, skal du/I henvende jer til præsten, som I aftaler nærmere med.

En kirkelig vielse forudsætter, at mindst én af parterne er medlem af folkekirken.

Under vielsen skal der være 2 vidner, som skrives ind i kirkebogen med navn og adresse.

Ved en kirkelig vielse får man Guds velsignelse af ægteskabet. Gud lægger så at sige sit ja oven i de ja’er, som kommer fra brudeparret.

Bisættelse og begravelse

Dødsfald skal anmeldes på www.borger.dk. Det skal også registreres, om den afdøde ønskede begravelse eller bisættelse (kremering), og om der skal være gejstlig medvirken.

Ønsker man, at præsten medvirker, henvender man sig til hende for at tale nærmere om højtideligheden.

Navneændring

Ønsker du at få ændret dit eget navn og/eller børnenes, skal du gå ind på www. borger.dk og udfylde en formular samt betale et gebyr, så vil præsten/præstesekretæren behandle sagen.

Medlemskab

Medlemskab af folkekirken kræver, at man er døbt med den kristne dåb. De fleste danskere bliver medlem af folkekirken ved barnedåben, men det er også muligt at blive døbt senere i livet. Du skal blot kontakte din præst og aftale nærmere.

Vil du melde dig ud af folkekirken, skal du henvende dig til din sognepræst eller præstesekretæren med en anmodning om, at du ønsker at udtræde af folkekirken. Anmodningen skal være forsynet med personnummer, navn og adresse samt underskrift.

Hvis du har meldt dig ud af folkekirken og gerne vil meldes ind igen, skal du kontakte din sognepræst.

Pyntning af kirkerne

Ved bryllup, begravelse og lignende er pårørende velkommen til, efter aftale med graveren, at pynte kirken.

Præstesekretær

Præstesekretær Ellen Sørensen træffes på Kirkekontoret, Gudme Præstegård, Kirkegade 19, 5884 Gudme tirsdag kl. 8.00 – 12.00.

Telefon: 23 42 81 57; Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kirkebil

Der bevilges taxa til alle gudstjenester og arrangementer i pastoratet.

Ønsker du at benytte kirkebilen, så ring til Frank A biler  tlf. 40 16 20 62 senest kl. 12.00 dagen før.