Brudager Kirke

Brudager kirke er opført ca. år 1300 af marksten og råt tilhugne kvadre ved hjørnerne. Østvinduet er blændet, men har bevaret sine karmsten. Skib og kor er i romansk byggestil. Mod vest er der i senmiddelalderen tilføjet et lavt, svært tårn af kampe og munkesten i gotisk stil. Kapellet er bygget i 1900. Graverbygningen er opført i 1975 og tilbygget i 1997. Redskabsbygningen i træ er fra 2007.

Kirken er bygget af Broholm Gods og tilhørte godset, indtil den i 1931 blev sognekirke for ca. 350 indbyggere i Brudager.

Kalkmalerier

Kirken har i kor og skib nogle kalkmalerier, en del indvielses-kors og et lille sengotisk korsfæstelsesbillede.

Altertavlen

Altertavlen er en sengotisk fløjaltertavle fra ca. 1475. I midterskabet ses tre figurer: Nådestolen flankeres af to helgeninder. På fløjene er malerier fra 1700-tallet. Kirken har to messingstøbte barokalterstager fra ca. 1700.

Døbefonten

Kirken har en romansk granitdøbefont, som er dekoreret med rankeværk over arkader, hvilket er usædvanligt på Fyn. På den firkantede fod ses hjørnehoveder. Dåbsfadet er et Nürnberger–arbejde fra sidste halvdel af 1500-tallet.

Prædikestolen

Prædikestolen, der er opsat omkring år 1600, er fremstillet af en lokal snedker og udført fyrretræ, som er bemalet. Opgangstrappen og smedejernsgelænderet er af nyere dato. Prædikestolen har fire fag med gesims og postament. Storfeltet, hvis fyldninger har påsat profilering omkring smalle lodretstående frisefelter, er adskilt af kanellerede hjørnepilastre. Stolen afsluttes foroven af en profileret krongesims og et dækbræt.

Prædikestolen bæres af en egetræskonstruktion med stolpe og indmurede bjælker. Prædikestolen er senest restaureret i 2004 af konservatorfirmaet Bent Jacobsen, Korinth, i samarbejde med Nationalmuseet. Ved den lejlighed blev der fundet 6 tidligere bemalinger. Restaureringen frembragte de originale stafferinger, der nu står sammen med de nye guldstafferinger, de gamle brune bundfarver og de originale farver på pilastrene.

Orgelet

Orgelet er et Frobenius-orgel med fire stemmer. Det er bygget i 1975 af orgelbyggerfirmaet TH. Frobenius og Sønner og senere udvidet med pedaler.

Klokkerne

Den lille klokke fra 1400 er fremstillet af metalstøber Magister Gherard, den er ø 590 mm Den store klokke fra 1641 er fremstillet af metalstøber Lauritz Jensen, den er ø 675 mm

Klokkerne er Indtil 1840 blevet administreret det gamle bylaug, som indkasserede penge, når der forgik kirkelige handlinger.

Indtil ca. 1996 opkrævede klokkeren (graveren) 2 rigsdaler ~ 66 øre for ringning i forbindelse med ringning til bryllupper og begravelser. Denne tradition bortfaldt, da klokkerne fik installeret automatisk ringning i 1979, og da klokkeren (graveren) ikke længere måtte opkræve pengene.

Kilder:
A.R. Idums udgave af biskop Madsens visitatsbog
R. Broby Johansen: Med Broby på Sydfyn, Langeland mm,
Henry Petersen: Gudme Kirke i Fyen og dens malerier
Tidsskriftet "Tidens Strøm" (ca. 1921-22) "Gudme Sogns Historie"
J.P. Trap: Danmark, Svendborg Amt, 2.

 

Altertæppet

En kreds af kvinder i Gudme og Brudager sogne har broderet tæppet og betrækket til bedeskamlen samt præstens stol.

Broderiet skete på initiativ af sognepræst Liselotte Kirkegaard. Ideerne blev omsat til broderi af Asta Fjord.

I midten af altertæppet findes en stjerne og på den blå bund er der mindre kors. De andre broderier har den samme blå bund og de små kors.

Det hele stod færdigt i 1990 og har prydet kirken lige siden.