Sognehuset i Gudme

Hvor sognehuset ligger i dag, stod der før 2008 en bygning, som rummede en gammel konfirmandstue, garage og enkelte andre rum, som kunne bruges som redskabsrum og til opbevaring af æbler m.v. Bygningen stammede fra 1930’erne, hvor den var blevet opført efter en brand, som kun skånede hovedbygningen, selve præstegården er fra 1860’erne.

Bygningen slog dybe revner, da den ikke var funderet, og byggeriets standard svarede i øvrigt slet ikke til de standarder, som er gældende i dag. Dertil kom, at bygningen kun havde fået en nødtørftig vedligeholdelse gennem mange år.

Alt i alt traf man på den baggrund den beslutning, at det var bedst og billigst at rive den gamle bygning ned og bygge en ny. Det blev arkitektfirmaet Havsteen-Mikkelsens Tegnestue ved arkitekt Steffen Pedersen, som tegnede den nye sidefløj og i det hele stod for byggeprojektet.

Sognehuset stod færdigt i foråret 2009 og blev indviet den 4. april 2009 med en reception, hvor bl. a. biskop Drejergaard var til stede.

Kunsten m.m. ved sognehuset

Sognehuset er forsynet med en engel, som fungerer som vindfløj. Engelen er en gave fra sognepræst Liselotte Kirkegaard. Præsten fik selv gaven fra sin mand i 1989. I forbindelse med nybygning af huset fik håndværkerne den lidt aldrende engel restaureret. Restaurering af englen samt en hattehylde var håndværkernes gave ved indvielsen af sognehuset.

Ved indgangen til sognehuset finder man en skulptur, udhugget af den lokale kunstner Ole Møller. Det er en anonym gave til sognehuset.

Går man ind i sognehuset, finder man i forgangen nogle muntre malerier af den århusianske maler Anne Andersen.

I konfirmandstuen er der et vævet tæppe, som Jette Nevers har fabrikeret. En anden langelandsk kunstner står for et større maleri, nemlig Henry Andersen. På den modsatte side er der to mindre billeder af Anne Vilsbøl.

Sognehuset i hverdagen

Sognehuset bruges til mange formål. Konfirmanderne undervises i det fine, lyse rum. Huset er også meget velegnet til møder, da det er forsynet med køkken, har to toiletter, hvoraf det ene er et handicaptoilet. Der er ingen dørtrin eller trapper, så det er helt i gennem meget handicapvenligt.

Der holdes møder med relation til menighedsrådsarbejdet og en lang række møder for menigheden i huset.