Præst

Præsteembedet er pt. under vakance. Embedet passes af:

Pastor emeritus Mogens Mye, tlf. 60591944


Ellen Sørensen

Ellen Sørensen

Kordegn
Gudbjerg-Gudme-Brudager Kirkekontor (i Gudme Præstegård)
Kirkegade 19
5884 Gudme
Kontortid: Tirsdag kl. 8.00-12.00
Tlf.: 23 42 81 57
e-mail.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.