Menighedsrådenes opgaver

Menighedsrådene er den mindste demokratiske enhed i folkekirken. Der findes 1780 menighedsråd i Danmark.

Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati. Rådet vælges for fire år ad gangen og består i Gudme-Brudager af 7 valgte medlemmer samt sognets præst og en medarbejderrepræsentant. Af de 7 valgte medlemmer er 5 valgt i Gudme Sogn og 2 valgt i Brudager Sogn. I Gudbjerg består rådet af 6 valgte medlemmer, sognets præst og en medarbejderrepræsentant.

Rådet vælges af sognenes folkekirkemedlemmer hvert fjerde år. Alle folkekirkens medlemmer har således direkte indflydelse på menighedsrådet. Næste valg til menighedsrådet finder sted i november 2020.

Efter valget konstituerer menighedsrådet sig med formand, næstformand, kirkeværge, kontaktperson, kasserer m. fl.

Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådets opgave, at:

  • arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
  • være forvaltningsmyndighed
  • være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken (bortset fra præsten, der er ansat af kirkeministeriet)
  • beskytte kulturværdier (kirker, præstegård, kirkegårde m m)
  • beskæftige sig med alle aspekter af kirkens aktiviteter
  • være menighedernes repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård.

Menighedsrådenes medlemmer

 

Referater