Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati. Rådet vælges for fire år ad gangen.

Rådet vælges af sognenes folkekirkemedlemmer hvert fjerde år. Alle folkekirkens medlemmer har således direkte indflydelse på menighedsrådet. Næste valg til menighedsrådet finder sted i november 2020.

Menighedsrådet er pastoratets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådets opgave, at:

  • være med til at lave gudstjenester og aktiviteter for børn, unge og ældre  
  • arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse, herunder
  • være forvaltningsmyndighed
  • være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken (bortset fra præsten, der er ansat af kirkeministeriet)
  • beskytte kulturværdier (kirker, præstegård, kirkegårde m m)
  • være menighedernes repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård.
Ophavsret: