Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkekontoret

Kirkekontoret er lukket for personlig betjening indtil videre.  

Der henvises til Kordegn Tove Pedersen Tlf.: 21 37 25 68. Mail: TOPE@km.dk. Telefonen er åben alle mandage fra 10-13. 

Kontakt Kordegnen, hvis du har spørgsmål til fødselsregistrering, O/A-erklæringer, navngivning/navneændring, attestudstedelse og sagsbehandling i forbindelse med begravelse og bisættelse. 

Attester bestilles som udgangspunkt via borger.dk eller ved personlig henvendelse på kirkekontoret i åbningstiden mod fremvisning af gyldig billedlegitimation. Attester kan udstedes både på papir og som PDF-fil med digital signatur. Sidstnævnte sendes via E-boks, og har derfor en kortere ekspeditionstid. Inden for landets grænser vil denne attesttype i mange tilfælde være tilstrækkelig dokumentation, men det er endnu ikke alle myndigheder, der accepterer attester i elektronisk form. Undersøg hvilken type, der kræves hos den myndighed, hvor du skal bruge attesten.  

Af hensyn til persondatalovens bestemmelser bedes alle skriftlige henvendelser med personfølsomme oplysninger sendes via sikker formular, som findes nederst på siden.

Kirkelige handlinger

Alle henvendelser om kirkelige handlinger såsom dåb, vielse/velsignelse og  begravelse/bisættelse rettes til sognepræst Morten Sørensen eller dennes stedfortræder.