Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Nytårshilsen fra præstegården

Ved nytårstid er der tradition for, at vi både kigger frem og tilbage. Vi ser tilbage på det år, der er gået, og på det, der skal komme. 2022 blev på landsplan et udfordrende år med krig, inflation og energikrise. Kirken går ikke ramt forbi. Vi kan også mærke, at der ikke længere er så meget at gøre med, og vi har det med i vores overvejelser, når vi planlægger aktiviteter og andre arrangementer. Det ændrer ikke ved, at kirken fortsat skal være til stede lokalt i de tre sogne.

2022 var på mange måder også et godt år. Vi slap fri af coronaens faste greb, og vi kan nu se tilbage på en veloverstået julefejring med adventsarrangementer, særlige gudstjenester, samt juleafslutninger i børnehaver og skole. Det var dejligt at se det store fremmøde ved juleaftensgudstjenesterne, hvilket bekræftede mig i, at båndet mellem kirke og folk samt den gode tradition med kirkegang juleaften ikke har lidt skade efter tre års pause.

2022 blev også året, hvor der er sket nyt på personalefronten. Vi har fået ny organist og en ny kirkesanger/præstesekretær. Velkommen til Valeryia og Tascha, som mange af jer sikkert allerede har mødt i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Tascha har i det forgange år opstartet ’Dagplejemusik i kirken, som er rettet mod pastoratets dagplejebørn, og hun har været med ved vores morgenandagter og ved familiegudstjenester. Valeryia er med i vores aktivitetsudvalg, og bidrager med sin store musikalitet til, at gudstjenester og de kirkelige handlinger og andre arrangementer musikalsk bliver en god oplevelse for menigheden. Jeg glæder mig over det gode samarbejde, og jeg glæder mig til at se, hvor det kan føre os hen.

Det er således med stor fortrøstning, at jeg ønsker jer alle et godt og velsignet nytår.

Morten Sørensen, Sognepræst