Kirkekontor

Kirkekontoret er placeret i Sognegården, Kirkegade 19, 5884 Gudme hvorfra al personregistrering udføres for alle borgere i Gudbjerg-Gudme-Brudager Pastorat.  Kontakt kordegnen, hvis du har spørgsmål til fødselsregistrering, O/A-erklæringer, navngivning/navneændring, attestudstedelse og dødsfald. Ligeledes tager kirkekontoret sig også af al sagsbehandling i relation til de kirkelige handlinger, dåb, konfirmation, vielse/velsignelse og begravelse/bisættelse.   

Kirkekontoret har åbent hver tirsdag 08:00-12:00.

Forespørgsler om tidspunkter for kirkelige handlinger rettes direkte til sognepræst Morten Sørensen.

Af hensyn til persondatalovens bestemmelser bedes alle henvendelser med personfølsomme oplysninger sendes via sikker formular.

Kordegn Gudbjerg - Gudme - Brudager

Ellen Sørensen
Gudbjerg-Gudme-Brudager Kirkekontor
Kirkegade 19
5884 Gudme
Tlf.: 23 42 81 57
e-mail.: ekss@km.dk

Ophavsret: