Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Velkommen til Gudbjerg-Gudme-Brudagers nye hjemmeside

Her på hjemmesiden vil I kunne finde alle relevante oplysninger vedrørende gudstjenester, kirkelige handlinger og de aktiviteter, som foregår. I vil også kunne finde kontaktoplysninger på præster og kirkens øvrige personale. 

Sygemelding

Sognepræst Morten Sørensen er pt. sygemeldt. 

Ved kirkelige handlinger kan der rettes henvendelse til følgende præster:
Hanne Thordsen, tlf.: 24 22 78 83 Hesselager sogn
Merete Holck, tlf.: 20 41 85 87 Oure-Vejstrup-Lundeborg Pastorat

Spørgsmål vedr. kirkebogsføring/attestudstedelse:
Præstesekretær Ellen Sørensen tlf. 23 42 81 57

Konfirmationer 2021

Vi er begyndt at få en række henvendelser vedrørende årets konfirmationsfejring, som i et vist omfang formentlig vil blive ramt af restriktioner.  

Menighedsrådet har besluttet, at vi holder fast i de planlagte datoer for de familier, som måtte ønske dette: 

30. April (Gudme-Brudager)

10:00 Gudme

12:00 Brudager

2. maj (Gudbjerg)

10:00 Gudbjerg

 

Derudover bliver der også mulighed for konfirmation på følgende datoer: 

28. August 2021

10:00 Gudme

12:00 Gudbjerg

14:00 Brudager

29. August 2021

10:00 Gudbjerg

12:00 Gudme

Konfirmanderne konfirmeres i det sogn, som de oprindeligt skulle være konfirmeret i. Opmærksomheden henledes på, at antallet af konfirmander ved de enkelte tjenester har indvirkning på, hvor mange gæster, den enkelte kan have med i kirke. Hvis konfirmanderne samler sig om en bestemt kirke på et bestemt tidspunkt, vil man ikke kunne få særlig mange med jf. gældende coronarestriktioner. Derfor bør konfirmanderne fordeles jævnt udover dagene. I den forgangne uge er der udsendt en ønskeseddel, hvorpå familierne kan afgive ønsker til, hvornår konfirmationen skal finde sted. I må gerne sætte flere krydser, så vi har noget at arbejde med.  Ønskesedlen skal afleveres inden 1. marts i postkassen ved kirkekontoret i Gudme, hvorefter konfirmanderne fordeles ud. Vælger man at holde fast i de planlagte datoer i foråret, vil man senere kunne ændre sit valg, hvis restriktionerne ikke lempes.

Ønskesedlen finder I her

Vi glæder os til nogle gode og festlige dage i pastoratet. 

Med venlig hilsen

Menighedsrådet og sognepræst Morten Sørensen

 

Kirken og COVID-19

Kirken er åben - med restriktioner

Efter regeringens pressemøde den 5. januar 2021 har kirkeministeriet udsendt nye retningslinjer. 

Gudstjenester og kirkelige handlinger, dvs. dåb, konfirmation, bryllup og begravelser må maksimalt tage 30 minutter, og de skal gennemføres uden fællessang - dog med mulighed for at kirkesanger kan synge på menighedens vegne. I kirkerummene må der nu være 1 person pr 7,5 m2. Afstanden mellem kirkegængere fra forskellige husstande skal være 2 meter. Kirkepersonalet vil være behjælpelig med råd og vejledning. 

De nye areal - og afstandskrav har indvirkning på, hvor mange, der kan være i kirkerne: 

Gudbjerg: 22 personer

Gudme: 21 Personer + 4 i våbenhuset

Brudager: 15 personer. 

Familierne i Gudbjerg og Brudager har mulighed for at flytte den kirkelige handling til Gudme. 

Om kirkelige handlinger og sjælesorgssamtaler

Alle samtaler forud for kirkelige handlinger samt sjælesorgssamtaler finder sted i Gudbjerg Præstegård, Sønderballevej 10, 5892 Gudbjerg. Centrale kontaktpunkter rengøres mellem hver samtale. 

I kraft af tidsbegrænsningen på 30 minutter, ser vi os desværre nødsaget til at skære de kirkelige handlinger ind til benet, fordi der kun er plads til de ting, som absolut skal være der. Der vil i de kirkelige handlinger blive et naturligt fokus på den personlige tale/prædiken, selve ritualet, velsignelse og bøn.  

Dåb og Nadver

Der vil være mulighed for dåb i forlængelse søndagsgudstjenesterne. En søndag om måneden vil der blive en decideret nadvergudstjenester på højmessens plads. Nadveren afvikles på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, hvor nærkontakt minimeres. 

Det er en vanskelig tid, men vi håber, at menigheden vil bakke op om de ting, som vi trods alt kan gennemføre.

Dem, som udviser sygdomstegn, skal blive hjemme og folk i risikogruppen opfordres til at tage deres forholdsregler. 

Kirkegængere fra samme husstand må gerne sætte sig med normal afstand på samme kirkebænk. 

Kirkepersonalets anvisninger skal efterfølges. 

Kontakt sognepræst Morten Sørensen på tlf. 23 39 99 62, hvis du har spørgsmål til kirkens håndtering af COVID-19.

Gudstjenester og aktiviteter