Velkommen til Gudbjerg-Gudme-Brudagers nye hjemmeside

Her på hjemmesiden vil I kunne finde alle relevante oplysninger vedrørende gudstjenester, kirkelige handlinger og de aktiviteter, som foregår. I vil også kunne finde kontaktoplysninger på præster og kirkens øvrige personale. 

Valgforsamlingerne den 15. september 2020

Den 15. september 2020 blev der afholdt valgforsamlinger i Gudbjerg-Gudme Brudager Pastorat. 

Der blev afholdt møde i Gudme Sognegård og i Gudbjerg Forsamlingshus. Ved disse møder blev der valgt kandidater fra de enkelte sogne. 

I Gudbjerg modtog følgende personer valg: 

Lisbeth Lønberg

Marianne Nielsen

Irene Hansen

Andreas Christensen

I Gudme modtog følgende personer valg: 

Finn Næshave

Vivi Pedersen

Henrik Larsen

Anni Olsen

I Brudager modtog følgende valg:

Søs Brinkmann

Ønsker man at indgive en alternativ liste i et eller flere sogne og dermed udløse afstemningsvalg, skal liste med ønskede kandidater i det pågældende sogn indleveres til valgbestyrelsen i det pågældende sogn senest 13. oktober 2020. 

Alternative lister kan afleveres til følgende repræsentanter for valgbestyrelserne:  

Valgbestyrelsen for Gudbjerg sogn: Gunnar Henriksen, Byvej 58, 5892 Gudbjerg

Valgbestyrelsen for Gudme og Brudager sogne: Lene Egsmose, Husmandsalleen 3, 5884 Gudme.  Træffetid 13. oktober: 17-19

Såfremt der ikke indleveres alternative lister, betragtes de opstillede kandidater som valgt for den næste valgperiode på 4 år. 

Med venlighilsen

Valgbestyrelserne i Gudbjerg-Gudme-Brudager Pastorat

Gudstjenester og aktiviteter

Kirken og COVID-19

Kirken er åben med restriktioner

 

Der er fastsat følgende begrænsninger for de enkelte kirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger:

Gudbjerg: 35 personer + 4 i våbenhuset

Gudme: 38 personer + 6 i våbenhuset

Brudager: 29 + 4 i våbenhuset. 

Dem, som udviser sygdomstegn, skal blive hjemme og folk i risikogruppen opfordres til at tage deres forholdsregler. 

I kirkerummet vil der være adgang til håndsprit og  på de lange bænke vil der være plads til to personer i hver sin ende. Man må sætte sig  der, hvor der er lagt et hvidt stykke papir.

Kirkegængere fra samme husstand må gerne sætte sig med normal afstand på samme kirkebænk. 

Kirkepersonalets anvisninger skal efterfølges. 

Der er mulighed for at rykke den kirkelige handling til Gudme Kirke, hvis familier i Gudbjerg og Brudager har et ønske om at maksimere antallet. 

Der er undtagelsesvist også mulighed for at få afdøde kremeret først, hvorefter der afholdes bisættelse med jordpåkastelse på urnen, når restriktionerne er blevet ophævet.

Kontakt sognepræst Morten Sørensen på tlf. 23 39 99 62 ved spørgsmål om kirkens håndtering af COVID-19.

Ophavsret: