Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Velkommen til Gudbjerg-Gudme-Brudagers nye hjemmeside

Her på hjemmesiden vil I kunne finde alle relevante oplysninger vedrørende gudstjenester, kirkelige handlinger og de aktiviteter, som foregår. I vil også kunne finde kontaktoplysninger på præster og kirkens øvrige personale. 

Gudstjenester og aktiviteter

Kirken og COVID-19

Kirken er åben - med restriktioner

Efter regeringens pressemøde den 5. januar 2021 har kirkeministeriet udsendt nye retningslinjer. 

Gudstjenester og kirkelige handlinger, dvs. dåb, konfirmation, bryllup og begravelser må maksimalt tage 30 minutter, og de skal gennemføres uden fællessang - dog med mulighed for at kirkesanger kan synge på menighedens vegne. I kirkerummene må der nu være 1 person pr 7,5 m2. Afstanden mellem kirkegængere fra forskellige husstande skal være 2 meter. Kirkepersonalet vil være behjælpelig med råd og vejledning. 

De nye areal - og afstandskrav har indvirkning på, hvor mange, der kan være i kirkerne: 

Gudbjerg: 22 personer

Gudme: 21 Personer + 4 i våbenhuset

Brudager: 15 personer. 

Familierne i Gudbjerg og Brudager har mulighed for at flytte den kirkelige handling til Gudme. 

Om kirkelige handlinger og sjælesorgssamtaler

Alle samtaler forud for kirkelige handlinger samt sjælesorgssamtaler finder sted i Gudbjerg Præstegård, Sønderballevej 10, 5892 Gudbjerg. Centrale kontaktpunkter rengøres mellem hver samtale. 

I kraft af tidsbegrænsningen på 30 minutter, ser vi os desværre nødsaget til at skære de kirkelige handlinger ind til benet, fordi der kun er plads til de ting, som absolut skal være der. Der vil i de kirkelige handlinger blive et naturligt fokus på den personlige tale/prædiken, selve ritualet, velsignelse og bøn.  

Dåb og Nadver

Der vil være mulighed for dåb i forlængelse søndagsgudstjenesterne. En søndag om måneden vil der blive en decideret nadvergudstjenester på højmessens plads. Nadveren afvikles på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, hvor nærkontakt minimeres. 

Det er en vanskelig tid, men vi håber, at menigheden vil bakke op om de ting, som vi trods alt kan gennemføre.

Dem, som udviser sygdomstegn, skal blive hjemme og folk i risikogruppen opfordres til at tage deres forholdsregler. 

Kirkegængere fra samme husstand må gerne sætte sig med normal afstand på samme kirkebænk. 

Kirkepersonalets anvisninger skal efterfølges. 

Kontakt sognepræst Morten Sørensen på tlf. 23 39 99 62, hvis du har spørgsmål til kirkens håndtering af COVID-19.