Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Velkommen til Gudbjerg-Gudme-Brudagers nye hjemmeside

Her på hjemmesiden vil I kunne finde alle relevante oplysninger vedrørende gudstjenester, kirkelige handlinger og de aktiviteter, som foregår. I vil også kunne finde kontaktoplysninger på præster og kirkens øvrige personale. 

Allehelgen 2021

Søndag den 7. november fejrer vi allehelgen i pastoratets kirker. 

Det er en dag, hvor vi mindes dem, som vi har mistet i årets løb. Deres navne bliver nævnt fra prædikestolen, og der bliver mulighed for at tænde et lys på graven. 

Lidt baggrundshistorie

Allehelgen som tradition trækker tråde tilbage til den tidlige kirke og den katolske kirke i middelalderen. 

De kristne, som måtte lide martyrdøden pga. deres tro blev hvert år mindet på deres deres dødsdag. Det samme blev de, der blev helgenkåret af den katolske kirke. På et tidspunkt var der så mange martyrer og helgener, at deres mindedage ikke kunne rummes indenfor et kalenderår, og da besluttede man sig for at samle dem alle på en dag - Allehelgens dag, som oprindeligt lå fast den 1. november. I middelalderen kom en ny tradition til - Allesjæles dag den 2. november - hvor man mindedes de almindelige døde og gik i forbøn for dem, så deres tid i skærsilden blev forkortet. 

Efter reformationen 1536 gik man bort fra helgendyrkelsen og Allehelgens dag fik derefter et nyt indhold. Vægten blev lagt på de dødes tro og efterlignelsen af deres eksempel. Ligeledes opgav man også skærsildstanken, herunder ideen om, at forbønner og gode gerninger kunne have positiv indvirkning på sjælens udfrielse og frelse derfra. Det medførte en afskaffelse af Allesjælesdag.

Selvom Allesjælesdag blev afskaffet med reformationen har den alligevel haft en markant indflydelse på fejringen af allehelgen i dag, hvor vi samles for at mindes vores døde og tænde lys på deres grave. Årsagen til, at begivenheden nu er placeret den første søndag i november, er Struensee, der i forbindelse med sine reformer af samfundet valgte at flytte den til hviledagen. I dag er allehelgensgudstjenesten næst efter juleaften en af de mest velbesøgte i løbet af kirkeåret - en god anledning til igen at samles og mindes vores døde. 

 Alle Helgen i GGB

Familierne til de afdøde siden sidste allehelgen vil, såfremt anmelder af dødsfaldet er medlem af folkekirken, modtage et brev i løbet af uge 41 med en invitation til gudstjeneste i den kirke, hvorfra den kirkelige handling er sket. Vi har jf. GDPR-reglerne desværre ikke mulighed for at sende invitationer ud til anmeldere, der ikke er medlem, men den dødes navn vil stadig blive nævnt fra prædikestolen. Efter gudstjenesten vil der blive mulighed for at tænde et lys på graven.  I kirken ved vi godt, at sorgen ikke har nogen udløbsdato, og derfor er gudstjenesterne også for alle, som har brug for at komme i kirke og mindes - uanset, hvor langt tilbage dødsfaldet ligger i tid - Ja som altid er alle hjertelig velkommen! 

Gudstjenestetider:

Brudager: 10:30

Gudme: 16:00

Gudbjerg 19:30

Såfremt man har spørgsmål til Allehelgensfejringen eller man har brug sjælesorg, kan jeg kontaktes på 23 39 99 62. 

Med venlig hilsen

Morten Sørensen

 

 

 

Gudstjenester og aktiviteter

Cafe Kaffetid

i Gudme Sognegård

- et tilbud til alle -

Har du tid og lyst så kik ind mandag eftermiddag i ulige uger. Vi har kaffe på kanden kl. 14.30 – 16.30.

Førstkommende Kaffetid er mandag den 16. august 2021.

Der er ikke noget program for cafédagene. Vi mødes, snakker og har det rart i hinandens selskab.

 

Vi vil glæde os til at se dig!