Velkommen til Gudbjerg-Gudme-Brudagers nye hjemmeside

Her på hjemmesiden vil I kunne finde alle relevante oplysninger vedrørende gudstjenester, kirkelige handlinger og de aktiviteter, som foregår. I vil også kunne finde kontaktoplysninger på præster og kirkens øvrige personale. 

Hørmesterlegatet kan nu søges

Hørmesterlegatet

Legatet kan søges af unge fra Gudbjerg Sogn. Legatet tildeles unge, som er udover den undervisningspligtige alder og er under uddannelse, studium eller lignende. Legatet kan sædvanligvis kun påregnes udbetalt to gange til samme person.

Kortfattet skriftlig ansøgning indeholdende CPR.nr, kontonummer, e-mail adresse, beskrivelse af gøremål og økonomiske situation afleveres eller sendes til formanden for Hørmesterlegatets bestyrelse senest den 24. november 2020 kl.12

Marianne Just

 Formand, Hørmesterlegatet

Byvej 11

5892 Gudbjerg

Marianne.just@svendborg.dk

Gudstjenester og aktiviteter

Valgforsamlingerne den 15. september 2020

Den 15. september 2020 blev der afholdt valgforsamlinger i Gudbjerg-Gudme Brudager Pastorat. 

Der blev afholdt møde i Gudme Sognegård og i Gudbjerg Forsamlingshus. Ved disse møder blev der valgt kandidater fra de enkelte sogne. 

I Gudbjerg modtog følgende personer valg: 

Lisbeth Lønberg

Marianne Nielsen

Irene Hansen

Andreas Christensen

I Gudme modtog følgende personer valg: 

Finn Næshave

Vivi Pedersen

Henrik Larsen

Anni Olsen

I Brudager modtog følgende valg:

Søs Brinkmann

Ønsker man at indgive en alternativ liste i et eller flere sogne og dermed udløse afstemningsvalg, skal liste med ønskede kandidater i det pågældende sogn indleveres til valgbestyrelsen i det pågældende sogn senest 13. oktober 2020. 

Alternative lister kan afleveres til følgende repræsentanter for valgbestyrelserne:  

Valgbestyrelsen for Gudbjerg sogn: Gunnar Henriksen, Byvej 58, 5892 Gudbjerg

Valgbestyrelsen for Gudme og Brudager sogne: Lene Egsmose, Husmandsalleen 3, 5884 Gudme.  Træffetid 13. oktober: 17-19

Såfremt der ikke indleveres alternative lister, betragtes de opstillede kandidater som valgt for den næste valgperiode på 4 år. 

Med venlighilsen

Valgbestyrelserne i Gudbjerg-Gudme-Brudager Pastorat

Ophavsret: