Pastoratet

I sommeren 2017 blev Gudbjerg og Gudme-Brudager lagt sammen i et fælles pastorat med deres egen præst. De tre sogne har siden sammenlægningen nærmet sig hinanden og været igennem en proces, som nu resulterer i en sammenlægning af menighedsrådene efter valget 2020. Denne beslutning blev endeligt godkendt på et fælles menighedsmøde den 16. januar 2020. I perioden frem mod sammenlægningen arbejder de to nuværende råd tæt sammen med henblik på at sikre den bedst mulige overgang til det nye fællesskab.    

Ophavsret: