Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkegårdene

Kirkegårdene ved Gudbjerg, Gudme og Brudager Kirke

Erhvervelse, pasning m.v.

På Gudbjerg, Gudme og Brudager Kirkegård er der gravsteder til kistebegravelser, mindre urnegravsteder, plæne med plade til urnebegravelser samt en fællesplæne til anonyme urnebegravelser.

Ønsker man at oprette et gravsted, sker det ved henvendelse til graveren eller kirkeværgen. Erhvervelse af gravsted er gratis for medlemmer af folkekirken.

Fredningsperioden er 20 år for kistegravsteder; for urnegravsteder er fredningstiden 10 år. Når fredningstiden udløber, vil kirkeværgen give besked derom. Ytrer man ønske om at bevare gravstedet, er der (i almindelighed) mulighed for det.

Ønsker man at nedlægge et gravsted, skal man altid henvende sig til kirkeværgen.

Man kan enten selv passe det erhvervede gravsted eller betale for vedligehold, plantning af forårs/sommerblomster og grandækning for ét år ad gangen eller for hele fredningsperioden. Ønsker herom fremsættes til graveren.

Når det gælder urnegravsteder i plæne, betaler man et engangsbeløb for pasning i hele fredningsperioden.

Med hensyn til priser, vedligehold og fredningstid, henvises der til Svendborg Provstis kirkegårdstakster 2020

Vedtægter for Kirkegårdene ved Gudme og Brudager kirker kan findes her. Gudbjerg Kirkegårds vedtægter kan findes her.

Pastoratets Kirkeværger

Gudme-Brudager Kirkegårde

Henrik Arnhild Larsen

Tlf.: 24 41 04 55

e-mail: henrik.arnhild@gmail.com

 

Gudbjerg Kirkegård

Irene Langelund Hansen

tlf.: 51 35 69 47

e-mail: irene@spsdk.com 

Gudme:

Graver Nina Kaae, tlf. 61 36 20 33
mandag-torsdag mellem kl. 08.00 – 14.00,
e-mail: ninakaae@hotmail.com

 

Brudager:

Graver Dorthe Godske Pedersen, tlf. 2447 2088
Tirsdag - fredag 8.00-14.00
e-mail: dorthe@godske.net

 

Gudbjerg:

Graver Pia Rask, tlf. 20 47 29 10
tirsdag-fredag kl. 8.00-14.00
e-mail: prgraver@mail.dk