Dåb

Hvis man selv ønsker at blive døbt eller at få sit barn døbt, henvender man sig til sognepræsten og aftaler tidspunkt for dåb.

Der er mulighed for dåb ved alle gudstjenester på søn- og helligdage.

Dåb af udøbte konfirmander kan ske under eller lige efter en allerede planlagt gudstjeneste på en søn- eller helligdag.

Forud for dåben vil der blive afholdt en dåbssamtale, hvor ritualet gennemgås.

Ved dåben skal der være mellem 2 og 5 faddere/dåbsvidner, som selv skal være døbt med en kristen dåb. Navne og adresser sendes til kordegnen.

Hvis barnet navngives i forbindelse med dåben, skal kordegnen ligeledes også have de ønskede navne oplyst og dåben skal være foretaget senest 6 måneder efter fødslen.

Ophavsret: